ANBI

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting.

Naam: Stichting Libero Strijkorkest

RSIN/fiscaal nummer: 8583.45.560

Contact: voorzitter@liberostrijkorkest.com

Statuten

Beleidsplan

Bestuur:

Voorzitter: vacature

Secretaris: Noam Staal

Penningmeester: Wilm Boerhout

Algemeen lid: Sarah Kapustin

Algemeen lid: Harry van Berne

Financieel overzicht:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Activiteiten