ANBI data

De belastingdienst heeft onze Stichting aangemerkt als “Culturele ANBI”.

Dit betekent dat giften / donaties aan Libero onder voorwaarden aftrekbaar zijn
van de inkomstenbelasting (voor privé-personen) of de winstbelasting (voor ondernemers).

Deze aftrek kan groter zijn dan het geschonken bedrag. Informeer hiernaar bij uw belastingadviseur.

 

Naam: Stichting Libero Strijkorkest

RSIN: 8583.45.560

Contact: voorzitter@liberostrijkorkest.com

 

Statuten

Beleidsplan

 

Bestuur:

Voorzitter: vacature

Secretaris: Noam Staal

Penningmeester:  Wilm Boerhout

Lid: Sarah Kapustin

Lid: Harry van Berne

 

Jaarverslagen: 2018 201920202021